De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) acht het van groot belang dat zwangere vrouwen zich laten vaccineren tegen corona. Volgens het LCI hebben zwangere vrouwen met corona een hoger risico op het ontwikkelen van een ernstige ziekte dan niet zwangere vrouwen.

Het advies luidt om zwangeren te vaccineren met een van beide mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech of Moderna). Een ander argument voor vaccinatie van zwangere vrouwen is dat de passage van antistoffen via de placenta ook bescherming biedt aan het kind als de vaccinatie minimaal 3 weken voor de bevalling plaatsvindt.

Aanvankelijk was er wegens gebrek aan data over vaccinatie tijdens de zwangerschap een terughoudender beleid. Data uit de Verenigde Staten laten na vaccinatie van zwangeren met mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) geen nadelige bevindingen zien. Ook andere onderzoeken komen tot deze conclusie. Voor het Janssen-vaccin zijn dit type veiligheidsdata nog niet voorhanden. AstraZeneca-vaccinatie wordt onder de 60 jaar nog steeds afgeraden.