Waarvoor is de zelftest bedoeld?
Het zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid. Zelftesten kunnen op 2 manieren worden ingezet

1. Periodiek testen
Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers zich 2 keer per week zelf thuis kunnen testen, zonder dat zij klachten hebben. De komende tijd maakt het ministerie van OCW zelftesten beschikbaar voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Kinderopvanglocaties die een schoolpand delen met een school, kunnen ook snel beschikken over testmateriaal. De zelfstandig gevestigde kinderopvanglocaties volgen iets later. Voor kinderen zijn voorlopig geen zelftesten beschikbaar.

2. Risicogericht testen
Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen en medewerkers in het voortgezet onderwijs een zelftest af kunnen nemen, als zij op school een categorie 3 contact zijn van een besmet persoon. Bij een geconstateerde besmetting bij een leerling of medewerker neemt school contact op met GGD HN voor overleg over de inzet van het zelftesten. De school bepaalt in overleg met GGD HN welke leerlingen en medewerkers direct in quarantaine gaan (categorie 1- en 2-contacten) en welke leerlingen en medewerkers in aanmerking komen voor de zelftest (categorie 3-contacten). In de kinderopvang en primair onderwijs worden zelftesten voorlopig niet ingezet als hulpmiddel in het bron- en contactonderzoek.

De zelftest is niet bedoeld voor:

  • mensen met klachten
  • mensen die terugkeren uit een hoogrisicogebied
  • mensen die in contact zijn geweest met iemand met het coronavirus
  • toegang tot een evenement

Behoor je tot 1 van deze groepen, laat je dan testen door een professional, zoals in de teststraat van GGD Hollands Noorden.

Hoe zit het met de betrouwbaarheid?
Een zelftest is minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen. Het is belangrijk om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te volgen. Bij 1 op de 5 besmettingen pikt de sneltest het virus niet op. Ook een negatieve zelftest kan een besmetting dus niet helemaal uitsluiten. Ook is de test een momentopname. Blijf de basismaatregelen daarom volgen.

Zelftest positief: wat te doen?
Ga direct in thuisisolatie en laat huisgenoten thuisblijven. Omdat een zelftest minder betrouwbaar is, moet de positieve uitslag worden bevestigd door een nieuwe test bij GGD Hollands Noorden. Er is dus een kans dat een positieve uitslag vals alarm is. Is de hertest bij de GGD negatief, dan mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. Als de hertest bij de GGD ook positief is, dan blijft u in isolatie en voeren we verder bron- en contactonderzoek uit. Ook uw huisgenoten blijven in quarantaine en laten zich testen.

Download de algemene brochure over de zelftest

Download de informatiefolder over de zelftest voor scholen en werkgevers