In de week van 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD’en melden voor een afspraak met het Janssen vaccin. Het Janssen vaccin is veilig en effectief, met als praktisch voordeel dat 1 prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. Er kan straks worden gebeld naar een speciaal telefoonnummer.

Daarom wil minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het vaccin aanbieden aan elke volwassene die dat
wil. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin, maar toch Janssen willen, kunnen ook bellen naar een speciaal nummer van GGD GHOR Nederland en hun afspraak omzetten naar 1 prik met het Janssen-vaccin.

Meer informatie