Er circuleren nepbrieven van GGD GHOR Nederland en nep-sms-berichten van het RIVM. Daar willen we voor waarschuwen.

In de brieven wordt gesuggereerd dat GGD GHOR Nederland in samenwerking met RIVM en het ministerie van VWS mensen benadert voor onderzoek naar de werking van vaccins. Het betreft een ‘zogenaamde loting’ om deel te nemen aan een controlegroep voor onderzoek naar vaccins. In deze brief staat dat de ontvanger binnenkort een inlogcode krijgt en er wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.
We verzoeken u deze brief te negeren en geen inlogcodes te gebruiken. Mogelijk probeert men op deze wijze vertrouwelijke informatie van mensen te verzamelen. De koepelorganisatie adviseert dan ook op geen enkele manier in te gaan op deze brief. Het is geen brief van GGD GHOR Nederland. Op deze brieven wordt het logo van onze organisatie misbruikt. Indien u twijfelt of een brief daadwerkelijk afkomstig is van GGD GHOR Nederland, dan kunt u het beste contact opnemen met de koepelorganisatie: 030-2523004.

In de sms-berichten staat dat ‘u op een locatie bent geweest, waar 22 coronagevallen zijn gemeld en dat u wordt gebeld door een medewerker van de GGD’. De sms’jes lijken afkomstig van het RIVM, maar dat is dus niet het geval. De organisatie zegt dat ze mogelijk worden verzonden door kwaadwillenden die uit zijn op bankgegevens. Als u een dergelijk sms’je krijgt, is het dus onverstandig om erop in te gaan. Het RIVM adviseert om meteen na het ontvangst van de sms de lokale GGD te bellen.