De GGD’en zijn door de minister verzocht om de groep 18-60 met medische indicatie te vaccineren. Het gaat om zo’n 1 miljoen mensen die jaarlijks ook, via hun huisarts, de griepprik ontvangen en tussen de 18-60 jaar oud zijn.

Welk vaccin krijgen ze & wanneer starten we?
Deze ‘griepprikgroep’ krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. De verwachting is dat de eerste mensen uit deze doelgroep, tussen de 18-60 jaar met een medische indicatie, in de eerste week van mei een uitnodigingsbrief van hun eigen huisarts ontvangen. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD voor het maken van de vaccinatie-afspraak.  De uitnodigingen zullen in batches verstuurd worden. Deze groep wordt uitgenodigd en gevaccineerd van oud naar jong. (de groep 18-60 met medische indicatie betreft in dit geval de indicatie voor de griepprik, dus niet hoog-medische indicatie. Deze groep start nadat de GGD’en klaar zijn met 65+. Volgende week wordt de groep uit 1955 uitgenodigd).

De huisartsen zouden deze groep toch vaccineren?
Tot nu toe was inderdaad afgesproken dat de groep 18 tot 60-jarigen met een medische indicatie gevaccineerd zou worden door de huisartsen. Huisartsen zijn immers goed bekend met deze doelgroep en alleen zij kunnen deze mensen selecteren. De beoogde versnelling kan nu gerealiseerd worden door de mensen uit te nodigen voor een vaccinatie in één van de ruim honderd GGD-vaccinatielocaties. De logistiek en de infrastructuur van de GGD’en maken het namelijk mogelijk dat deze groep dan eerder gevaccineerd kan zijn. Tegelijkertijd vermindert dit de belasting op de reguliere zorg die de huisartsen leveren. De opschaling kan naar richting 2 miljoen prikken per week. Huisartsen en andere artsen dragen bij aan het medisch toezicht ter plekke.

Hoe gaan de GGD’en en de huisartsen samenwerken?
De huisartsen, de GGD’en en het RIVM slaan gezamenlijk de handen ineen en staan zij-aan-zij om de mensen die normaal de griepprik krijgen en daarom voor Covid kwetsbaar zijn zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen. De huisartsen zullen de benodigde selectie en het uitnodigen van de mensen doen, waarna mensen zich kunnen aanmelden voor een vaccinatie bij de GGD. Huisartsen en andere artsen dragen bij aan het medisch toezicht ter plekke. Vanwege deze uitbreiding van de aantallen vaccinaties bij de GGD’en is aanvullend medisch toezicht immers nodig.

Hoe worden mensen met een medische indicatie uitgenodigd?
Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. De uitnodigingen zullen in batches verstuurd worden. Deze groep wordt uitgenodigd en gevaccineerd van oud naar jong.

GGD’en gaan ook de groep 18-59 zonder medische indicatie vaccineren, klopt dat?
Ja, dat klopt. De GGD’en zijn door de minister verzocht om ook de groep 18-59 zonder medische indicatie te gaan vaccineren. Deze groep wordt gevaccineerd van oud naar jong (dus van 59>18), nadat de burgers met een medische indicatie 18-59 gevaccineerd zijn.

Wat is de volgorde waarin de GGD’en gaan vaccineren?
Op dit moment kunnen mensen uit 1953 en 1954 een afspraak bij de GGD maken. Volgende week worden mensen uit 1955 hiervoor uitgenodigd. Daarna worden mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie uitgenodigd. De daarop volgende groep zijn mensen van 50-59 jarigen zonder medisch risico. Deze groep zal dan van oud naar jong worden uitgenodigd en door de GGD worden gevaccineerd.

Wie worden door de huisartsen gevaccineerd?
Huisartsen zijn begonnen met de vaccinaties van de leeftijdsgroepen 60 tot en met 64-jarigen met het AstraZeneca-vaccin. De uitvoering wordt per provincie uitgerold. Daarnaast vaccineren de huisartsen de niet-mobiele mensen ouder dan 60 jaar via thuisbezoeken. Ook vaccineren het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960). Hier gaan ze mee door tot en met de tweede prik.