Veel huisartsen in de regio helpen mee de boostercampagne succesvol te laten verlopen. De GGD is erg blij met die hulp. Huisartsen worden vooral ingezet bij vaccineren van eigen niet-mobiele patiënten. Dat scheelt het mobiele team van de GGD ritjes. De tijd en menskracht die daarmee beschikbaar komt, wordt gebruikt voor ondersteuning op de vaccinatielocaties.
Niet elke huisarts lukt het vaccineren van niet mobiele ouderen vanwege een te drukke praktijk. Zoveel als mogelijk voorziet de GGD deze mensen van een prik.

Tegelijk roept de GGD buren, vrienden en familie om deze groep patiënten als het enigszins kan naar de GGD te brengen. Vaccineren op een locatie werkt het snelste en ouderen en kwetsbaren zijn dan het snelst beschermd. Daarnaast gaan huisartsen, die hiervoor de ruimte hebben, helpen boosteren op zorglocaties zonder eigen arts of medische dienst.

Het ministerie van VWS vraagt huisartsen de 50-plussers in hun praktijk die zich niet hebben laten vaccineren, alsnog te bewegen om zich te laten vaccineren. Vanwege de omikron variant is dat heel belangrijk voor de eigen gezondheid, die van anderen en het verminderen van de voortdurende druk op de zorg.