De GGD voert de regie bij het vaccineren van moeilijk bereikbare doelgroepen. Het gaat hierbij om dak- en thuislozen
(inclusief ongedocumenteerden, EU-migranten zonder werk en woning, zwerfjongeren) en mensen in een maatschappelijke of vrouwenopvang. Landelijk gaat het om circa 40.000 personen. Deze mensen hebben vaak geen papieren en/of woonadres, waardoor een uitnodiging per brief niet mogelijk is. Vaccinatie op locatie(s) of via mobiele teams op strategische locaties waar deze doelgroep zich bevindt, is daarom gewenst.

De GGD-en zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering in de regio. Wij maken maken samen met centrumgemeenten, maatschappelijke opvang, lokale zorgpartijen (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang), straatdokters en eventuele
andere partijen zoals het zoals het Rode Kruis of huisartsen een regionaal plan.