De komende weken verwacht het Ministerie van Volksgezondheid een forse toename van de levering van vaccins. Meer zelfs dan in de oorspronkelijke vaccinatiestrategie was voorzien. Dat is goed nieuws, want dan kunnen in korte tijd veel mensen worden gevaccineerd tegen corona. Om in te spelen op de aanzienlijke toename van de beschikbaarheid van vaccins, wil GGD Hollands Noorden de personele capaciteit nóg verder opschalen.

De afgelopen maanden heeft de GGD al honderden medewerkers aangesteld. Deze aantallen waren gebaseerd op de oorspronkelijke planning van het ministerie. Nu deze planning wordt verruimd, kan de GGD nog meer vaccinatiemedewerkers gebruiken. Het gaat daarbij om prikkers, administratieve ondersteuners en gastvrouwen/heren.

Inwoners uit de regio die een bijdrage willen leveren aan het zo snel mogelijk vaccineren van de Noord-Hollandse bevolking worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren naar een van de functies die hier te vinden zijn. Kent u mensen uit uw omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn in 1 van deze functies? Misschien wilt u zo vriendelijk zijn ze op onze vacatures te attenderen.