Als u een inenting tegen corona heeft gehad, dan krijgt u hiervan een bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs. U krijgt na elke prik een bevestiging van de inenting. Hierop staan gegevens zoals het soort vaccin dat u heeft gekregen. Bij 2 prikken ontvangt u na elke prik een bevestiging op papier. Heeft u een geel vaccinatieboekje? Dan kan de bevestiging van de prik tegen corona ook in dit boekje als u dat wilt.

De bevestiging op papier of in het gele boekje geldt niet als bewijs voor vaccinatie tegen het coronavirus. Op dit moment bestaat er namelijk in Nederland geen officieel vaccinatiebewijs voor corona. U hoeft nergens te laten zien dat u een coronaprik heeft gehad. Komt er in de toekomst wel een vaccinatiebewijs of gaan landen vragen om een bewijs als u reist? Dan zorgt de overheid ervoor dat deze niet na te maken zijn (vervalsen).

Internationale afspraken 
Nederland heeft nog geen besluit genomen over een vaccinatiebewijs voor reizen naar het buitenland. Op internationaal en Europees niveau is hierover ook nog geen besluit. Dit heeft onder meer de volgende reden: het is nog niet duidelijk of iemand na vaccinatie nog besmettelijk is en het virus alsnog kan overdragen. Wel werkt Nederland met meerdere Europese landen samen aan afspraken. Op dit moment hoeft niemand aan te tonen dat hij gevaccineerd is. De bevestiging is dus voor persoonlijk gebruik, het is geen bewijs.