Deze tijdelijke tegemoetkoming in die opvangkosten is bedoeld voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen, maar wel de facturen moesten doorbetalen toen de kinderopvang gesloten was. De betalingen moesten toen doorgaan om te voorkomen dat kinderopvangorganisaties financieel in grote problemen zouden komen.

De vergoeding geldt voor gastouderopvang, buitenschoolse opvang en kinderdagopvang in de maanden dat vorig jaar en dit jaar die opvang vanwege corona gesloten moest worden. Geschat wordt dat het in totaal om een opvangvergoeding van zo’n 8000 kinderen gaat.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het maximumtarief dat geldt voor de soort opvang. Die maximumtarieven liggen ongeveer tussen de € 6,- en € 8,50. Ouders van wie een kind bijvoorbeeld vorig jaar 100 uur op de dagopvang was en 60 uur op de buitenschoolse opvang, krijgen € 1.239,- vergoed.

De aanvragen en de uitbetalingen lopen via de Sociale Verzekeringsbank en kunnen tussen 15 mei en 15 juli worden ingediend.