Please scroll down for the English version.

Vorige week is in Zuid-Afrika een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt: de Omikronvariant. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bezorgd over deze nieuwe variant. Dit betekent dat de GGD’en reizigers uit Zuid-Afrika en andere landen uit zuidelijk Afrika zo snel mogelijk gaan testen. Oók reizigers zonder klachten.

Wie laat zich testen?
Bent u op maandag 22 november of daarna naar Nederland gekomen uit een van de onderstaande landen (dit is dus vanaf 00.00 uur ’s nachts, in de nacht van zondag 21 november op maandag 22 november)? Dan laat u zich testen, ook als u geen klachten heeft. 

 • Zuid-Afrika  
 • Lesotho  
 • Swaziland (Eswatini) 
 • Namibië 
 • Mozambique 
 • Zimbabwe 
 • Botswana  
 • Malawi

Maak zo snel mogelijk een testafspraak. Bel hiervoor naar telefoonnummer 0800-5005. 

Let op! 

 • Blijf thuis totdat u de testuitslag heeft gehad.  
 • Krijg geen bezoek.  
 • En houd 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. 

Moeten kinderen zich ook laten testen?
Ja. Kinderen moeten zich ook laten testen. Maak daarom ook voor uw kinderen zo snel mogelijk een testafspraak. Bel hiervoor naar telefoonnummer 0800-5005. Let op! Ook kinderen blijven thuis totdat zij de testuitslag hebben gehad.

Laat u zich ook testen en blijft u thuis als u geen klachten heeft?
Ja. Ook als u geen klachten heeft, laat u zich testen. En blijft u thuis totdat u de testuitslag heeft gehad.

Waar laat u zich testen?
U laat uzelf testen bij één van de GGD’en. Bel naar telefoonnummer 0800-5005 om een testafspraak te maken.

Ik ben gebeld door één van de GGD’en voor een testafspraak. Klopt dit?
Ja. De GGD’en bellen iedereen die vanaf maandag 22 november 00.00 uur met een directe vlucht naar Nederland is gekomen uit Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana of Malawi. De GGD’en noemen eerst uw naam en uw vluchtnummer. Klopt dit? Dan mag de betreffende GGD u ook andere vragen stellen. Vertrouwt u het niet? Stop dan het telefoongesprek. En bel naar telefoonnummer 0800-5005 om een testafspraak te maken.

Wanneer laat u zich testen?
Bent u vanaf maandag 22 november 00.00 uur naar Nederland gekomen uit Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana of Malawi? Dit is dus vanaf 12 uur ’s nachts, in de nacht van zondag 21 november op maandag 22 november. Maak dan zo snel mogelijk een testafspraak. Bel hiervoor naar telefoonnummer 0800-5005. Let op! Blijf thuis totdat u de testuitslag heeft gehad. Krijg geen bezoek. En houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten.

Hoe maakt u een testafspraak?
Bel naar telefoonnummer 0800-5005 om een testafspraak te maken. Het kan ook zijn dat één van de GGD’en u belt om een testafspraak te maken.

Waarom laat u zich testen?
Vorige week is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt: de Omikronvariant. De Omikronvariant is ontdekt in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bezorgd over de nieuwe variant. We willen graag weten wie besmet is met deze nieuwe variant. En we willen voorkomen dat de nieuwe variant zich snel verspreidt in Nederland.

Dus, bent u vanaf maandag 22 november 00.00 uur naar Nederland gekomen uit Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana of Malawi? Dit is dus vanaf 12 uur ’s nachts, in de nacht van zondag 21 november op maandag 22 november. Maak dan zo snel mogelijk een testafspraak. Bel hiervoor naar telefoonnummer 0800-5005. Let op! Blijf thuis totdat u de testuitslag heeft gehad. Krijg geen bezoek. En houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten.

Laten huisgenoten zich ook testen?
Nee. Huisgenoten hoeven zich niet te laten testen. Dit geldt alleen als ze geen klachten hebben. Bent u een huisgenoot van iemand die misschien besmet is met de Omikronvariant? En heeft u klachten die passen bij corona? Maak dan een testafspraak. Dat kan online via coronatest.nl. Of u kunt bellen met 0800-1202. Let op! Blijf thuis totdat u de testuitslag heeft gehad. Krijg geen bezoek. En houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Kijk op rijksoverheid.nl/coronatest om te lezen welke klachten passen bij het coronavirus.

Wat doet u als u bent getest?
Bent u getest? Blijf dan thuis totdat u de testuitslag heeft gehad. Krijg geen bezoek. En, houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. 

English  

A new variant of coronavirus was discovered in South Africa last week. It’s called the Omikron variant. The World Health Organization (WHO) is concerned about this new variant. So the GGD is testing travellers from South Africa and other southern African countries as soon as possible. This includes travellers who do not have symptoms.

Who has to get tested?
Did you arrive in the Netherlands on or after Monday 22 November from a country in the list below? (This means any time after midnight on Sunday 21 November.) Then you must get tested even if you do not have symptoms.  

 • South Africa  
 • Lesotho  
 • Swaziland (Eswatini) 
 • Namibia 
 • Mozambique 
 • Zimbabwe 
 • Botswana  
 • Malawi 

Make a test appointment as soon as possible by calling  0800-5005. 

Important!  

 • Stay home until you get your test result.  
 • Do not receive any visitors.  
 • Keep a distance of 1.5 metres from other people in your household. 

Do children also have to get tested?
Yes. Children also have to get tested. Make a test appointment for your children too as soon as possible by calling 0800-5005. Important! Children must also stay home until they get their test result.

Do you have to get tested and stay home if you do not have symptoms?
Yes. You have to get tested even if you do not have any symptoms. And you must stay home until you get your test result.

Where should you get tested?
You should get tested by the GGD. Call 0800-5005 to make a test appointment.

The GGD called me to make a test appointment. Is that right?
Yes. The GGD is calling everybody who arrived in the Netherlands after 00.00 hours on Monday 22 November on a direct flight from South Africa, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibia, Mozambique, Zimbabwe, Botswana or Malawi. The GGD will start by giving your name and flight number. Is this correct? Then the GGD will ask you other questions too. Does the phone call seem suspicious? Then end the phone call and call 0800-5005 to make a test appointment.

When do you have to get tested?
Did you arrive in the Netherlands after 00.00 hours on Monday 22 November from South Africa, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibia, Mozambique, Zimbabwe, Botswana or Malawi? (This means any time after midnight on Sunday 21 November.) Then you should make a test appointment as soon as possible by calling 0800-5005. Important! Stay home until you get your test result. Do not receive any visitors. Keep a distance of 1.5 metres from other people in your household.

How can you make a test appointment?
Call 0800-5005 to make a test appointment. It’s also possible that the GGD will call you to make a test appointment.

Why do you have to be tested?
A new variant of coronavirus was discovered last week. It’s called the Omikron variant. The Omikron variant was discovered in South Africa. The World Health Organization (WHO) is concerned about this new variant. We want to know who is infected with this new variant. And we want to make sure the new variant does not spread fast in the Netherlands. Did you arrive in the Netherlands after 00.00 hours on Monday 22 November from South Africa, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibia, Mozambique, Zimbabwe, Botswana or Malawi? (This means any time after midnight on Sunday 21 November.) Then you should make a test appointment as soon as possible by calling 0800-5005.  

Important! Stay home until you get your test result. Do not receive any visitors. Keep a distance of 1.5 metres from other people in your household. 

Do people in your household also have to get tested?
No. People in your household do not have to get tested if they do not have any symptoms. Do you share a household with someone who might have the Omnicron variant? Then make a test appointment. You can do this online via coronatest.nl or by calling 0800-1202. Important! Stay home until you get your test result. Do not receive any visitors. Keep a distance of 1.5 metres from other people in your household. Go to government.nl/coronavirus to read what the symptoms of coronavirus are.

What do you do after your test?
Have you been tested? Then stay home until you get your test result. Do not receive any visitors. Keep a distance of 1.5 metres from other people in your household.