Onderwijs

De coronamaatregelen hebben grote impact op scholen- en kinderopvangorganisaties, leerkrachten, pedagogisch medewerkers én hun kinderen/leerlingen. GGD HN biedt handige Stappenplannen voor testen, quarantaine en contactonderzoek.

Direct naar het laatste nieuws

Nieuwsbrief voor sector Onderwijs & Opvang

Actuele info

GGD HN probeert de informatie up-to-date te houden, maar verwijst voor de meest actuele informatie naar de Rijksoverheid.

GGD HN Scholenteam

GGD HN is bereikbaar voor overleg over preventieve maatregelen en als er besmetting met COVID-19 op school of het kinderopvangcentrum is. Het speciale Scholenteam houdt de samenwerkingslijnen kort, met als doel is om snel en direct contact hebben als er een persoon met (verdenking op) COVID-19 is. U krijgt ondersteuning om de kans virusbesmetting en -verspreiding zo klein mogelijk te houden op uw locaties. Als er een besmetting wordt vastgesteld, dan kan er snel contactopsporing plaatsvinden.

Is dit op uw school of kinderopvangcentrum het geval? Neem direct contact op via 088-01 00 562 of coronacluster@ggdhn.nl.

Let op: bel voor testafspraken met 0800-1202.

 

Afspraken Jeugdgezondheidszorg

Afspraken bij de Jeugdgezondheidszorg  gaan gewoon door, ook voor de oudere kinderen. De GGD Jeugdgezondheidszorg en Opvoedadviseurs zijn bereikbaar voor professionals, ouders en kinderen.

 

Rijksvaccinatieprogramma

Na ontvangst van een uitnodiging van het RIVM/GGD HN kunnen ouders/opvoeders een afspraak maken voor de inentingen volgens het Rijksvaccinatieprogramma: DTP/BMR (9-jarigen), meningokokken ACWY (14-jarigen) en HPV (13-jarige meisjes).

 

Basisonderwijs & Kinderopvang

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de kinderopvang en het basisonderwijs. GGD Hollands Noorden helpt met advies en handige Stappenplannen.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar de Rijksoverheid.

Hygiëne

Hygiënemaatregelen

Goede hygiëne is de beste manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Voor iedereen (medewerkers, kinderen en eventuele ouders/opvoeders) geldt:

 • Was bij binnenkomst direct de handen met water en zeep. U en de kinderen drogen de handen met papieren handdoekjes. Gebruik geen stoffen handdoeken of handdoekrol.
 • Laat kinderen, naast de vaste momenten, ook tussendoor extra hun handen wassen. Het is goed om deze momenten in te plannen. Kinderen hechten aan structuur. Is het bij kleine kinderen lastig om met water en zeep te wassen, gebruik dan hygiënedoekjes.
 • Mondkapjes zijn binnen de kinderopvang en het basisonderwijs niet verplicht. Wel kan elke kinderopvangorganisatie of basisschool zelf regels opstellen over het dragen hiervan.
 • Oefen het handen wassen met de kinderen en leer ze de hoest- en niesrichtlijnen. Dit betekent niet hoesten of niesen richting een ander en bij voorkeur de binnenkant van de elleboog voor de mond houden. Daarna direct de handen wassen met water en zeep.
Afstand houden

Alle medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar of volwassenen. De afstandsregels voor kinderen tot en met groep 8 zijn minder streng, omdat ze een veel kleinere rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Bovendien is deelname aan onderwijs, sport en andere activiteiten belangrijk voor hun ontwikkeling en de sociale contacten.

De minder strenge afstandsregels voor kinderen maken wel, dat zij vaker een nauw contact kunnen zijn van een persoon met COVID-19. In dat geval moet het kind in quarantaine. Probeer dus de nauwe contacten te beperken, zowel op school/kinderopvangcentrum als erbuiten.

 • Laat ouders niet in de school. Laat ze op of zelfs vóór het schoolplein afscheid nemen van de kinderen.
 • Houd voldoende afstand bij contactmomenten met ouders/opvoeders.
 • Zorg, als dit mogelijk is, voor spreiding van breng- en haalmomenten.
 • Als het lukt, zorg voor eenrichtingsverkeer en een aparte in- en uitgang van de locatie.
 • Het advies is om kinderen in kleine groepjes te laten werken en dit vast te leggen.
Pauzes van medewerkers

Tijdens sociale momenten tussen collega’s onder elkaar, zoals bij pauzes, is het lastiger je aan de 1,5 meter afstand te houden. Het advies is om pauzetijden te spreiden en de inrichting aan te passen. U kunt ook korter lunchen en eventueel met maximaal 1 collega buiten een wandeling maken voor het nodige sociale contact of een bespreking.

Handige websites over hygiëne op school/kinderopvang
 • Het programma Heel gewoon, Handen schoon helpt met informatie en materialen voor kinderen en medewerkers.
 • Alles over hygiëne voor professionals in de kinderopvang.
 • Dit zijn de actuele RIVM richtlijnen voor kinderdagverblijven, BSO en peuterspeelzalen.
 • Dit zijn de actuele RIVM richtlijnen voor basisscholen
 • Deze infographic toont alle maatregelen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Schoonmaken

Voor het goed schoonmaken van de ruimtes en lokalen op school/kinderopvang zijn deze hygiënerichtlijnen opgesteld.

Ventileren

Download de GGD flyer over ventileren op basis school/kinderopvang.

Klachten en besmetting

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er regels voor kinderen en medewerkers. Zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Dat kan zijn omdat ze contact hebben gehad met een coronabesmet persoon, gezondheidsklachten hebben (snotneus, verkoudheid of andere coronagerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied in het buitenland.

Nauw contact

Nauwe contacten van een persoon met COVID-19 gaan altijd thuis in quarantaine. Dit geldt voor medewerkers en voor kinderen op school en kinderopvang. U bent een nauw contact als u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bent geweest van de besmette persoon. Dit betekent dat in de onderbouw van de basisschool en de kinderopvang meestal de hele groep in quarantaine gaat. Het is natuurlijk moeilijk om bij jonge kinderen continu de afstand te bewaren.

GGD Hollands Noorden stelde dit Stappenplan op voor basisonderwijs/kinderopvang bij (verdenking van) coronabesmetting.

Testen

Werkt u in het onderwijs of de kinderopvang? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor testen met voorrang.

 • Deze leraren krijgen voorrang bij testen op corona.
 • Deze kinderopvangmedewerkers krijgen voorrang bij testen op corona.
 • MBO-leerkrachten krijgen vooralsnog geen voorrang, maar kunnen via de reguliere weg een testafspraak maken.

Geen voorrang, wel testen?

Iedereen kan zich aanmelden voor een test bij de GGD-teststraat. De uitslag volgt binnen 24 – 48 uur. Blijf thuis tot de testuitslag bekend en negatief is.

Medewerkers kunnen zich laten testen bij milde klachten en op dag 5 van de quarantaine.

Kinderen/jongeren kunnen altijd worden getest bij milde klachten of op dag 5 van de quarantaine. GGD Hollands Noorden gebruikt bij kinderen dezelfde onderzoeksmethode als bij volwassenen met een staafje in de neus en keel. Dit is de meest betrouwbare testmethode. Testen wordt dringen geadviseerd bij:

 • Veel hoesten, koorts of benauwdheid.
 • Verkoudheidsklachten én contact met persoon die COVID-19 heeft.

Bron- en contactonderzoek

Is een persoon op school of het kinderopvangcentrum positief getest op corona? GGD Hollands Noorden krijgt dan automatisch een melding binnen. Er wordt een Bron- en contactonderzoek gestart. Woont de besmette persoon in een andere regio dan Noord-Hollands-Noord? Dan doet de GGD die in die regio is gevestigd het onderzoek.

vaccineren

Vaccineren onderwijsprofessionals

De minister van Volksgezondheid beslist over de vaccinatiestrategie in Nederland. In de huidige strategie is ervoor gekozen om kwetsbaren en zorgmedewerkers als eerste te vaccineren. Medewerkers in het onderwijs/zorgprofessionals zijn niet als aparte doelgroep aangewezen. U krijgt net als alle andere Nederlanders een vaccinatie aangeboden op volgorde van leeftijd en op basis van andere persoonlijke risicofactoren.

De Rijksoverheid heeft besloten om kinderen tot 18 jaar nog niet te vaccineren.

Voortgezet onderwijs

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor het voortgezet onderwijs en MBO. GGD Hollands Noorden helpt met advies en handige Stappenplannen.

GGD Hollands Noorden probeert de informatie up-to-date te houden, maar verwijst voor de meest actuele informatie naar de Rijksoverheid.

 

Isolatie

Heeft u coronagerelateerde klachten en/of is de testuitslag op corona positief? Dan blijft u thuis in isolatie. Bij een positieve uitslag belt de GGD om de leefregels voor uw persoonlijke situatie te bespreken en te starten met het Bron-en contactonderzoek. Alle mensen die bij u in huis wonen, gaan in quarantaine en volgen de leefregels.

Quarantaine

U gaat 10 dagen in thuisquarantaine als u een huisgenoot of nauw contact bent van een positief getest persoon. Diegene neemt op verzoek van GGD Hollands Noorden contact met u op en vertelt u wat de leefregels zijn. De quarantaine geldt ook als u via de app Coronamelder een melding hebt gekregen of als u terugkomt uit het buitenland.

Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Dan blijft u thuis tot de testuitslag. Houdt zo veel mogelijk afstand van huisgenoten.

Wilt u zich niet laten testen, dan blijft u 10 dagen thuis, gerekend vanaf het laatste risicocontact. Geen klachten op dag 10? Dan kunt u op dag 11 weer naar buiten.

Nauw contact

U bent een nauw contact als u in de besmettelijke periode in totaal (opgeteld) langer dan 15 minuten op een dag contact had binnen 1,5 meter.

Deze Engelstalige video is geschikt voor middelbare scholieren en MBO-leerlingen

In deze video wordt corona eenvoudig uitgelegd

Hygiëne

Hygiënemaatregelen

Een goede hygiëne is de beste manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Voor iedereen (leraren, medewerkers en leerlingen) geldt:

 • Geen handen geven.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Bij binnenkomst direct handen wassen met water en zeep en/of handdesinfecteermiddel gebruiken. Zorg voor papieren handdoekjes om af te drogen en gebruik geen stoffen handdoeken of handdoekrol.
 • Laat leerlingen tussendoor extra hun handen wassen. Plan deze momenten, bijvoorbeeld bij binnenkomst in een lokaal.
Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht buiten het klaslokaal, zowel voor leerkrachten en andere medewerkers als voor leerlingen. Het is géén vervanging van de 1,5 meter afstand of andersom.

Afstand houden

Overal in de school geldt de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onder elkaar én tussen leerlingen en leerkrachten. Er is een uitzondering voor de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken, praktijkonderwijs en in noodsituaties. Hierbij is afstand houden tussen leerling en leerkracht, en leerlingen onder elkaar niet altijd mogelijk.

 • In de klas is een opstelling geplaatst, waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is. Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld lesgeven aan halve klassen of door leerlingen te spreiden over meerdere lokalen.
 • Een andere praktische oplossing is om leerlingen een vast lokaal toe te wijzen en leerkrachten tussen de lessen door van lokaal te laten wisselen.
 • Zorg voor een aparte ingang en uitgang, looproutes en éénrichtingsverkeer in de school om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
 • Ook op het schoolterrein buiten wordt de 1,5 meter afstand aangehouden, zoals in het fietsenhok.
 • Pas lestijden aan, zodat niet alle leerlingen op hetzelfde moment door het schoolgebouw lopen op weg naar een ander lokaal.
Pauzes leerlingen, leerkrachten en medewerkers

Het is lastig om 1,5 meter afstand te houden tijdens sociale momenten tussen leerlingen en collega’s onder elkaar, zoals bij pauzes. Het meest praktische advies is om pauzetijden en pauzeplekken te spreiden. Denk ook bij de inrichting aan de 1,5 meter afstand. Voor leraren is een goede optie om kort te lunchen en voor een contactmoment of bespreking buiten een wandeling te maken met 1 andere collega.

Jongeren tot 18 jaar mogen buiten wel dicht bij elkaar komen. De afstandsregels voor jongeren zijn anders dan voor volwassenen omdat fysieke) deelname aan onderwijs, sport en andere activiteiten belangrijk is voor de ontwikkeling en de sociale contacten. Dit betekent wel dat jongeren meer kans hebben om nauw contact te zijn van iemand met COVID-19 en daardoor in quarantaine moeten. Het beperken van het aantal nauwe contacten is daarom belangrijk, zowel op school als daarbuiten.

De VO-raad heeft een uitgebreid protocol voor onderwijs tijdens corona opgesteld.

Schoonmaken

Voor het goed schoonmaken van de ruimtes en lokalen op school/kinderopvang zijn deze hygiënerichtlijnen opgesteld.

Ventileren

Beschikt het gebouw over een mechanisch ventilatiesysteem? Laat het installatiebedrijf langskomen voor een extra check-up en maak goede afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak van de luchtroosters.

 • Probeer lokalen/ruimtes die gebruikt worden, een paar keer per dag 10 minuten goed te luchten door de ramen en deuren open te zetten.
 • Zet ramen op een ‘kiepstand’ of een kier, zodat er de hele dag natuurlijke ventilatie is.
 • Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op besmetting.

Download de GGD flyer over ventileren op middelbare scholen en MBO.

Klachten en besmetting

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er regels voor leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers. Voor iedereen geldt: bij (milde) klachten blijft u thuis en is het dringende advies om u te laten testen. Bij een negatieve testuitslag kunt u in de meeste gevallen weer naar school.

Ook in de onderstaande gevallen gaat de leerling, leerkracht of medewerker thuis in quarantaine:

 • Als een huisgenoot koorts heeft of benauwd is (volwassene of kind vanaf groep 3). Het hele gezin wacht de testuitslag thuis af.
 • Als u nauw contact of huisgenoot bent van een persoon met COVID-19.
 • Als de leerling, leerkracht of medewerker zelf COVID-19 heeft.
 • Als de leerling, leerkracht of medewerker recent uit een oranje of rood land is teruggekeerd.

Nauw contact

Nauwe contacten van een persoon met COVID-19 gaan altijd thuis in quarantaine. Dit geldt voor leerlingen, leerkrachten en medewerkers. U bent een nauw contact als u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bent geweest van de besmette persoon. Voor gezinnen met kinderen is afstand houden van elkaar moeilijker of niet haalbaar en duurt de quarantainetijd langer.

 

 • GGD Hollands Noorden stelde dit Stappenplan op voor het voortgezet onderwijs en MBO bij (verdenking van) coronabesmetting.
 • De VO-raad geeft actuele informatie over protocollen aan onderwijsprofessionals op voortgezet onderwijs en MBO.
 • Angst, eenzaamheid en stress: Chatmogelijkheden voor jongeren.