Vanaf 29 november gelden er nieuwe maatregelen op scholen (PO en V(S)O). Het gaat om de volgende maatregelen.

• Voor leerlingen in de bovenbouw van het PO (groep 6, 7 en 8) geldt een dringend advies om bij verplaatsing binnen de school een mondneusmasker te dragen. Dit geldt ook voor alle medewerkers en professionals binnen de school.
• Voor leerlingen in het V(S)O geldt een verplichting van het dragen van een mondneusmasker bij verplaatsing binnen de school. Dit geldt ook voor alle medewerkers en professionals binnen de school.
• Het toepassen van cohortering binnen het PO en V(S)O, waarbij groepen en klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven.
• Het gebruik van looproutes, gespreide pauzes en zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan van leerlingen.
• Het preventief zelftesten gold voorheen alleen voor niet-immune personen. Een belangrijke wijziging is dat het preventief zelftesten nu voor zowel niet-immune als immune personen (kinderen en medewerkers) wordt geadviseerd in zowel het PO als het V(S)O.

In het V(S)O kregen alle kinderen en medewerkers al het advies om 2 keer per week een zelftest te doen. In het PO werden zelftesten alleen geadviseerd voor medewerkers. In de komende weken wordt het preventief zelftesten in het onderwijs uitgebreid naar kinderen van groep 6, 7 en 8. Ook zij krijgen dan het advies om 2 keer per week een zelftest te doen.