Mensen vinden het steeds lastiger zich te houden aan de coronamaatregelen die er nu nog zijn. Die conclusie kan worden getrokken uit een onderzoek van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Ondervraagden geven aan het huidige coronabeleid minder te steunen, laten mensen zich bij klachten minder vaak testen bij de GGD en kiezen ze vaker voor een zelftest.

Het onderzoek van RIVM en GGD GHOR, dat tussen 8 en 12 september plaatsvond, kende zijn 15e editie. De vragenlijsten werden ingevuld door 44.366 mensen. Uit het onderzoek blijkt dat aan het begin van de zomer het draagvlak voor de maatregelen sterk af. Het was ook het moment dat de besmettingscijfers snel daalden en de vaccinatiegraad steeg. De onderzoekers concluderen ook dat het vertrouwen in het coronabeleid van de overheid daalt naar 26 procent. 6 weken daarvoor was dat percentage nog 31 procent. Mensen ervaren de maatregelen ook als oneerlijk en verwarrend. Met name jongeren in de leeftijdsgroep 16 tot 24 jaar vinden het fijn dat ze meer sociale dingen kunnen doen.

Sinds het invoeren van de coronathuistest begin april, gebruiken steeds meer mensen zo’n test. Uit het recente onderzoek van RIVM/GGD GHOR blijkt een toename van 25 procent. De zelftest wordt voornamelijk gebruikt door jongeren (16 tot 24 jaar). 70-plussers gebruiken de zelftest het minst (9 procent). 1 op de 3 ondervraagden met klachten geeft aan dat ze geen coronatest hebben gedaan omdat ze al zijn gevaccineerd.