Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin staat informatie die ouders/opvoeders nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind een afspraak te maken bij één van de GGD’en. Het inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in de brief.

Over de vaccinatie
De kinderen krijgen 2 prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens 8 weken zitten. Als het kind ook nog andere vaccinaties krijgt, moet dat 2 weken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.

Toestemming
Kinderen van 5 t/m 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat er 1 ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt, moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat 1 van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt, zal de betreffende GGD dit niet doen.

Prikangst

Heeft uw kind prikangst? De medewerkers op de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee om moeten gaan. En zijn ook dingen die u als ouder kunt doen. Lees deze tips voor als uw kind prikangst heeft.

Heeft u nog vragen over coronavaccinaties voor kinderen?

Lees verder op de website van het RIVM.