Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze extra maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75% bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

Nabije toekomst
Het kabinet bereidt ook andere maatregelen voor, die wellicht in de nabije toekomst nodig zijn als de trend niet wordt gekeerd. Eén van deze maatregelen is dat werkgevers aan de werknemers een coronatoegangsbewijs kan vragen. Deze mogelijkheid moet ook voor de zorg worden geboden. Zowel voor werknemers als voor bezoekers. En tot slot wil het kabinet het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Zoals in de niet-essentiële detailhandel of in dierentuinen en pretparken.

Tweede Kamer
Met deze maatregelen richt het kabinet ook op dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is. De Tweede Kamer moet met deze maatregelen akkoord gaan. Ook vraagt het afstemming met werkgevers en werknemersorganisaties. Het kabinet beoordeelt de coronasituatie in ons land en de beoogde maatregelen opnieuw op 12 november. Ook het Outbreak Management Team komt rond die tijd met een nieuw advies.