Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen hun tweede prik eerder laten zetten. Dit vergroot de kans dat zij volledig gevaccineerd zijn als de scholen weer beginnen.

De interval tussen twee vaccinaties kan worden verkort omdat nu voldoende vaccin beschikbaar is voor deze groep. Deze jongeren worden gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. Voor dit vaccin geldt het minimale interval van 21 dagen. Tot nu toe was het vervroegen van afspraken alleen mogelijk voor jongeren onder de 18 jaar zonder vaccinatie. Nu kunnen ook jongeren, die al één vaccinatie gehad hebben, de tweede vaccinatie vervroegen.

Jongeren die in aanmerking komen voor het vervroegen van hun tweede vaccinatieafspraak krijgen een sms. Hier hoeven zij dus niets voor te doen. Zij kunnen vervolgend met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer bellen om een prikafspraak te maken. Voor personen boven de 18 jaar die reeds één vaccinatie hebben gekregen, is het niet mogelijk hiervoor contact op te nemen met de GGD’en.