Mensen uit 1967 en 1968 krijgen het Janssen-vaccin. Ook wordt het vaccin ingezet voor dak- en thuislozen. Het Janssen-vaccin is in Nederland eerder gebruikt voor het vaccineren van ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact. En daarnaast patiënten en medewerkers van GGZ geestelijke gezondheidszorg-instellingen.

Q: Per wanneer kan ik me laten vaccineren met Janssen?
In week 21 zetten de GGD’en de eerste vaccinaties met Janssen. Naar verwachting worden de eerste prikken op vrijdag 28 mei gezet. Mensen uit de geboortejaren 1967 en 1968 krijgen voor die tijd een oproep/brief om online hun vaccinatie in te plannen. 

Q: Waarom is voor deze doelgroep gekozen?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. De strategie is erop gericht om zo snel mogelijk iedereen – die dat wil – gevaccineerd te krijgen. Dit gebeurt grotendeels op basis van leeftijd: van oud naar jong. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op coronavaccinatie.nl 

Q: Hoe verschilt dit vaccin van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna?
Bij alle covid-19 vaccins reageert het menselijk afweersysteem door antistoffen aan te maken. De manier waarop die antistoffen tot stand komen, verschilt. Verder volstaat bij het vaccin van Janssen 1 vaccinatie. Op de website van het RIVM is meer inhoudelijk informatie te vinden over de verschillende covid-19 vaccins.

Q: Ik ben zwanger, mag ik Janssen krijgen?
Nee. Als u zwanger bent, komt u in aanmerking voor een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit komt omdat er nog niet voldoende bekend is over vaccinaties met Janssen tijdens een zwangerschap.

Q: Is dit vaccin wel veilig? Spelen de problemen met AstraZeneca hier ook?
Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA heeft geconcludeerd dat trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes zeer zeldzame bijwerkingen van het Janssen-vaccin zijn. Maar het aantal gemelde gevallen is tot nu toe zo klein dat het vaccin wordt ingezet zonder verdere leeftijdsbeperking.

Q: Wat zijn de bijwerkingen?
De meest voorkomende bijwerking van het coronavaccin van Janssen is pijn op de prikplek. Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen). Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar het kan soms wel vervelend zijn. Ze verdwijnen meestal binnen een aantal dagen.
Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Q: Hoe snel werkt het vaccin nadat ik ben ingeënt?
Het coronavaccin van Janssen bestaat uit 1 prik. De bescherming tegen het coronavirus begint ongeveer 28 dagen na deze prik. De kans dat u dan nog ziek wordt, is klein.

Q: Kan ik nog anderen besmetten als ik Janssen heb gekregen?
De vaccinaties beschermen tegen ziekte door corona. Het is nog niet zeker of iemand die gevaccineerd is tóch het virus kan verspreiden. Hier lopen onderzoeken naar. Voor gevaccineerde personen gelden daarom voorlopig nog dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Q: Ik heb een afspraak om binnenkort gevaccineerd te worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe kom ik daarachter?
Zodra u een afspraak heeft gemaakt voor een vaccinatie bij de GGD, krijgt u per e-mail een afspraakbevestiging. Daarin staat meer informatie over het vaccin dat u krijgt.

Q: Ik wil toch liever een ander vaccin dan Janssen, kan ik daarvoor kiezen?
Hierin heeft u geen vrije keuze. De overheid bepaalt de vaccinatiestrategie en welke doelgroep welk vaccin krijgt.

Q: Wat moet ik doen als ik ook een andere uitnodiging heb gekregen?
Het kan zijn dat u meerdere uitnodigingen heeft gekregen voor een vaccinatie omdat u in meerdere doelgroepen valt. Bijvoorbeeld via uw werkgever en het RIVM. In principe kunt u zelf kiezen op welke oproep u reageert. Let op: de uitzondering hierop is de medische indicatie. Heeft u een persoonlijke uitnodigingsbrief van het RIVM ontvangen uit naam van uw huisarts? Of een oproep van uw medisch specialist? Dan gaat deze oproep voor! Bel het nummer uit die brief om een afspraak te maken. U komt niet in aanmerking voor een vaccinatie met Janssen bij de GGD.

Q: Ik heb al corona gehad. Ik hoor dat ik dan slechts 1 prik nodig heb. Maar een vaccinatie met Janssen bestaat maar uit 1 prik. Hoe zit dat?
Een vaccinatie met Janssen bestaat inderdaad uit 1 prik, anders dan bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Bij een vaccinatie met Janssen maakt het daardoor geen verschil of u al corona heeft gehad of niet. U heeft namelijk sowieso 1 vaccinatie nodig.