Burgers die door de GGD gevaccineerd worden ontvangen een vaccinatiebrief met hierop de registratiekaart coronavaccinatie uit het registratiesysteem van de GGD (CoronIT). Dit is een brief waarop relevante informatie over de vaccinatie staat: datum toegediende vaccinatie, productnaam, batchnummer vaccin en een URL die linkt naar meer informatie van de Rijksoverheid over coronavaccinatie.

Burgers nemen soms hun Gele Boekje mee en vragen of hun COVID19-vaccinatie daarin gezet kan worden. Dat is heel begrijpelijk. De vaccinatiebrief met hierop de registratiekaart coronavaccinatie kan in het gele vaccinatieboekje ingevoegd of bewaard worden. De GGD’en plaatsen geen aanvullende aantekening in de vorm van een stempel of handtekening als registratie in het Gele Boekje in het kader van efficiëncy, zeker gezien de verder opschaling naar 2 miljoen vaccinaties per week.

Fraudebestendig vaccinatiebewijs
De registratiekaart coronavaccinatie die burgers op de vaccinatielocatie krijgen heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs. VWS werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders als onderdeel van het Digitaal Groen Certificaat dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. Het Gele Boekje voldoet niet aan deze eisen en heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs in het kader van de coronavaccinaties vanuit de Rijksoverheid, ook niet als de registratiekaart wordt bijgevoegd. Het Gele Boekje heeft ook geen status in Nederland in het kader van de COVID19-vaccinaties voor reizigers die willen/moeten reizen.

Kijk hier voor meer informatie.