Er lijkt breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort. 7 van de 10 deelnemers aan een vragenlijstonderzoek van het RIVM  en de GGD-en zien het zitten om hiermee toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Met een ‘paspoort-app’ kunnen zij aantonen dat ze zijn gevaccineerd of een recente negatieve testuitslag hebben.

Een paspoort dat aantoont dat ze COVID-19 hebben gehad, om hiermee toegang te krijgen, zien veel minder mensen zitten (4 op de 10). Onderzoeksdeelnemers zien het virus als risico voor zichzelf en anderen, en geloven dat maatregelen effectief het virus remmen.

  • Toch daalde het aantal mensen dat zegt in de afgelopen week niet meer dan 1 bezoeker per dag te hebben ontvangen van 81% naar 72%.
  • Het aantal deelnemers dat achter deze maatregel staat, is gedaald van 57% naar 47%. Mensen geven aan het naleven van deze maatregel erg moeilijk te vinden ten opzichte van de eerdere 2 bezoekers per dag.
  • Tegelijkertijd laten meer mensen zich testen bij klachten: 63% ten opzichte van 51% 6 weken eerder.
  • Ook zeggen meer deelnemers die klachten hadden, thuis te zijn gebleven tot hun testuitslag of tot hun klachten over waren: 45% ten opzichte van 33% in de vorige meetronde. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus na een mogelijke besmetting zoveel mogelijk in te perken.

Mensen bezoeken elkaar dus vaker, maar lijken tegelijk extra maatregelen te nemen om de kans op het verspreiden van het virus te beperken. Meer cijfers over deze en andere onderwerpen zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina. Deze  resultaten zijn afkomstig uit meting onder ruim 47.000 mensen in de periode van 24 t/m 28 maart 2021 en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen.