Ruim 2.100 inwoners van Texel worden op 6,7 en 8 januari 2022 gevaccineerd in het gemeentehuis in Den Burg. Het betreft Texelaars in de leeftijdscategorie 60 tot 80 jaar. De werkelijke groep inwoners in deze leeftijdsgroep is groter. Velen hebben de mogelijkheid om een boosterprik op het eiland op te halen niet afgewacht en hebben de prik gehaald in Den Helder of een andere GGD-locatie in de regio. Voor Texelaars in de leeftijdsgroep van 18 tot 60 jaar is het om organisatorische redenen niet mogelijk zich op het eiland te laten vaccineren.