Ten opzichte van eerdere onderzoeken probeert een groot deel van de inwoners uit Noord-Holland Noord ‘zo normaal mogelijk door te leven’. Dat blijkt uit het Belevingsonderzoek coronacrisis dat door GGD Hollands Noorden is uitgevoerd.

Sinds de uitbraak van het coronavirus was het de vijfde keer dat de GGD een peiling hield onder de inwoners van 16 jaar en ouder. Aan de peiling die tussen 28 juni en 12 juli werd gehouden, deden 4.197 inwoners mee.

  • Tijdens het eerste onderzoek (april 2020) verklaarde 68 procent van de respondenten dat ze ‘zo normaal mogelijk probeerden door te leven’. Nu is dat percentage gestegen tot 89 procent.
  • Op de vraag of inwoners minder sociale contacten onderhouden, antwoordt de helft dat dit het geval is. Tijdens een peiling in februari van dit jaar was dat nog 70 procent.
  • Ook blijkt de onrust onder inwoners te zijn afgenomen. In februari ervaarde 43 procent van de respondenten onrust. In het laatste onderzoek is dat nog bij 25 procent van de inwoners het geval.
  • Het onderzoek leert ook dat een vijfde van de mensen die corona hebben gehad nog steeds in meer of mindere mate klachten ervaart. Van de respondenten geeft 3 procent aan nog steeds zware klachten te ervaren, zoals vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen, geen geur of smaak of een slechte conditie.
  • Het vertrouwen in de overheidsmaatregelen is verbeterd. 66 procent van de deelnemers vindt dat de overheid goed om gaat met het coronavirus. In februari was dat nog 56 procent.

Download het volledige Belevingsonderzoek