Eerder dit jaar is een aparte route ingericht om mensen met een (mogelijke) allergische reactie te vaccineren onder toezicht van een allergoloog in het ziekenhuis. Dit kan momenteel bij 6 ziekenhuizen. Vanwege het hoge aantal verwijzingen heeft de
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) een verzoek ingediend om extra vaccins beschikbaar te stellen en extra capaciteit te organiseren bij ziekenhuizen. Zo kunnen ca. 8.500 wachtenden zo snel mogelijk hun 2e vaccinatie ontvangen.