Het kabinet heeft aangekondigd dat kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) bij klachten thuis moeten blijven en getest moeten worden. Het beleid rondom neusverkouden kinderen is dus aangescherpt. Dit heeft tot gevolg dat kinderen vanaf 4 jaar bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of af en toe hoesten voordat zij getest zijn en een negatief testresultaat hebben, niet naar school of opvang (BSO, gastouderopvang) mogen.

Het kabinet heeft besloten dat bovenstaande maatregel zo snel mogelijk gaat gelden en dat uitwerking van het beleid door het RIVM en GGD GHOR Nederland wordt gedaan. Gelijktijdig is echter het beleid reeds opgenomen in een aantal delen van de communicatie vanuit Rijksoverheid. Daardoor is enige verwarring ontstaan over de ingangsdatum van dit nieuwe beleid.

De handreiking Neusverkouden kinderen en andere relevante documenten worden in de loop van deze week aangepast. Daarnaast wordt vanuit Rijksoverheid (passief) gecommuniceerd dat het nieuwe beleid is ingegaan en dat kinderen moeten worden getest bij de GGD. Aan de GGD’en wordt gevraagd om zoveel mogelijk de testen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten te regelen.