Hoe zit het met de 3e vaccinatie of boostervaccinatie in Nederland? In enkele landen is gestart met een extra vaccinatieronde voor bepaalde doelgroepen, zoals mensen met een ernstige afweerstoornis of een hogere leeftijd. Er lopen verschillende onderzoeken naar het effect daarvan. De Gezondheidsraad brengt naar verwachting half september een advies uit over dit onderwerp. Hierbij worden ook andere aspecten meegewogen, zoals het risico op bijwerkingen en de verdeling van vaccins over de wereld. De minister neemt vervolgens een besluit. Tot die tijd dient GGD Hollands Noorden geen extra vaccinaties toe.

Meer informatie over coronavaccinatie bij mensen met een afweerstoornis