Ventileren is goed voor een gezond binnenklimaat en dus altijd belangrijk: tijdens corona en daarna. Om de kennis over ventileren bij eigenaren en beheerders van gebouwen te vergroten heeft TNO in opdracht van VWS een Handreiking Ventilatie opgesteld. De handreiking is op Rijksoverheid.nl en op de website ventilerenzogedaan.nl gepresenteerd.

De handreiking bestaat uit vijf tips en een zogenoemde ventilatiekaart. Hierbij kunnen gebouweigenaren, beheerders en (ver)huurders de situatie in het gebouw invoeren en vervolgens praktische tips ontvangen over ventileren in die specifieke omgeving. De afdeling Medische Milieukunde van GGD Hollands Noorden is beschikbaar voor nadere informatie over ventileren. De afdeling is te bereiken via 088-0100500 of info@ggdhn.nl.