Er komen  steeds meer vaccins beschikbaar, daarom gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen uit 1967 of 1968 kunnen online een afspraak maken voor vaccinatie met het Janssen vaccin. Het inplannen van die afspraak kan via coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit de geboortejaren 1967 en 1968 ontvangt binnenkort per post een uitnodiging voor vaccinatie. Maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. Door het Janssen vaccin toe te delen aan mensen met een bepaald geboortejaar, wordt beschikbaar vaccin zo effectief mogelijk ingezet. Hierdoor worden zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in Nederland gevaccineerd. We verzoeken mensen uit de geboortejaren 1967 en 1968 – die zich willen laten vaccineren – zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dat kan via coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD inlogcode nodig.

Welk vaccin?
Mensen uit 1967 en 1968 krijgen het Janssen-vaccin. Bij dit vaccin volstaat 1 vaccinatie. Het Janssen-vaccin is in Nederland eerder gebruikt voor het vaccineren van ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en cliënten en  zorgmedewerkers van ggz-instellingen.

Geboren in of voor 1955 of van 1961 tot en met 1966?
Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 tot en met 1966. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wél willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?
Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. De GGD vaccineert deze leeftijdsgroep niét.

Jongere leeftijdsgroepen
Het heeft geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1968 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert de GGD ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op coronavaccinatie.nl.