De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud die dat zelf willen, in te enten met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Het vaccin is onlangs goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Eerder adviseerde de raad al om kinderen uit de leeftijdsgroep t/m 17 jaar die een medisch risico lopen te vaccineren. Nu komt de raad dus met de conclusie dat het inenten van alle 12- tot en met 17-jarigen zinvol en verantwoord is.

“Hoewel covid-19 bij kinderen en adolescenten meestal mild verloopt, kan het ook bij hen problemen geven”, schrijft de Gezondheidsraad in het advies. “In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ‘MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is.” Daarnaast kunnen kinderen en adolescenten langdurige klachten ontwikkelen. De raad verwacht niet alleen directe gezondheidswinst bij deze groep, maar ook indirecte effecten. “Zo zal vaccinatie leiden tot minder viruscirculatie in die groep en daarmee tot een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen.” Ook voor de hele bevolking wordt indirecte winst verwacht. “Het zal bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in de winter en zo ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen.”

Ondanks de voordelen ziet de Gezondheidsraad ook nadelen in het inenten van die groep. Dat zit hem volgens de raad vooral in de (mogelijke) bijwerkingen. De meeste zijn niet ernstig en verdwijnen na een paar dagen. “Ook zijn er meldingen van ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje na vaccinatie. Het beloop hiervan was meestal mild.”

Het is nog onduidelijk in hoeverre het optreden van die ontstekingen gerelateerd is aan inenting met het Pfizer-vaccin. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) doet daar nog onderzoek naar, maar voor de Gezondheidsraad is het geen reden voor een negatief advies.