Voorheen was het advies dat iemand niet langer dan een half jaar geleden COVID-19 mocht hebben gehad om met 1 prik te volstaan. Op basis van nieuwe onderzoeken kan deze periode van een half jaar worden losgelaten. Een doorgemaakte COVID-infectie leidt tot een brede stimulering van het afweersysteem. Daarom zorgt 1 prik al voor hoge concentraties antistoffen tegen het virus. Het OMT maakt een uitzondering voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Aan hen is het advies om vast te houden aan 2 keer vaccineren met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna). Ook omdat er nog weinig onderzoeksdata beschikbaar zijn over deze groep. De nieuwe inzichten leiden ertoe dat minder mensen 2 prikken hoeven halen. Dit kan zorgen voor een effectievere inzet van de beschikbare vaccins.

Gevolgen vaccinatiebewijs, Digital COVID Certificate
Voor het vaccinatiebewijs (EU Digital COVID Certificate) is het van belang dat van mensen die 1 prik hebben laten zetten en de tweede niet meer hoeven te halen (omdat ze corona hebben gehad) hun gegevens adequaat geregistreerd worden. Het is daarom belangrijk een doorgemaakte COVID-infectie bij het maken van de vaccinatie-afspraken goed aan te geven. Mensen moeten dus ook niet enkel zomaar wegblijven bij hun afspraak, maar contact opnemen met de GGD of huisarts.

Het kan geen kwaad als iemand COVID heeft gehad en nu al 2 vaccins heeft gekregen. Wie twijfelt of hij echt corona heeft gehad, bijvoorbeeld door ontbreken van een positieve GGD-test, kan voor de zekerheid 2 prikken nemen (of 1 Janssen).